Rólunk

A 2007-ben hazai és kárpátaljai képzőművészek összefogásából alakult Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület (KMKE) legfontosabb feladata a magyar kultúra, a magyar kulturális és történelmi örökség megőrzése és átadása a jövő magyar generációja számára. Hisszük és valljuk, hogy a kultúra összeköt, és nem elszakít.  A kultúrának nemzetmegtartó ereje van, de egyben hidat is teremt a különböző nemzetek között, és ezáltal kölcsönösen gazdagít minden nemzetet. Szervezetünk idén lesz 10 éves, tehát elmondhatjuk, hogy a KMKE közel egy évtizede végzi tevékenységét hazánkban, a határokon túl (elsősorban Kárpátalján) és Németországban. Magunk mögött tudhatunk számtalan kiállítást, alkotótábort, konferenciát, előadást, és más egyéb programban való együttműködést és részvételt. Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy Magyarországon a KMKE rendelkezik a legkompetensebb kapcsolatokkal és referenciákkal kulturális, művészeti területen, Kárpátalján. Kulturális munkánk társadalmi hatása országosan és nemzetközileg is jónak mondható a visszajelzések alapján.

Kulturális örökségvédelem: Sajnos általánosságban elmondható, hogy a magyar képzőművészeti alkotások jelentős része határon túli területeken található: templomok, kastélyok, paloták, szobrok, freskók, festmények, illetve magyar gyökerű festőiskolák, művésztelepek. Azonban amellett, hogy egy nép által évszázadok alatt létrehozott kincsek egy tragikus történelmi pillanatban idegen kézbe kerültek, az utódállamokban rekedt magyarok is új művésznemzedékeket neveltek fel, és tovább gyarapították, és gyarapítják ma is alkotásaikkal a művészet világát.  Egyik ilyen a kárpátaljai festőiskola, kárpátaljai festőművészet.
Megőrzéséhez, fenntartásához igyekezett hozzájárulni szervezetünk az elmúlt 10 évben, amely tevékenységünkkel tulajdonképpen Kárpátalja, a kárpátaljai magyarság érdekeit is szolgáltuk és szolgáljuk hosszútávon nemcsak kulturális, de turisztikai szempontból is.
Partnerségben vagyunk a Kárpátaljai Képző és Iparművészek Révész Imre Társasággal, a Boksay Alapítvánnyal, valamint a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeummal.

Történelmi emlékezet: Az elmúlt években számos olyan magyar történelmi esemény, személy emlékének, emlékezetének fenntartásáért, megmaradásáért tevékenykedtünk, amely témákban úgy gondoltuk, hogy a magunk módján hozzá kell járuljunk közös múltunk, történelmünk fennmaradásáért. Tettük ezt a művészet, a kultúra eszközeivel: képzőművészeti (elsősorban festőművészeti és grafikai feldolgozása a témáknak, emlékalbumok, reprezentatív albumok összeállítása és kiadása, tematikus alkotótáborok, kiállítások, és előadások, konferencia.

Tehetséggondozás: Eddigi tevékenységeink a kultúra és művészet területén arra sarkalnak már régóta minket, hogy komolyabban foglalkozzunk fő profiljainkon (képzőművészet, irodalom) belül tehetségek felfedezésével és támogatásával. Bár szervezetünk nyíregyházi székhelyű, tevékenységünket elsősorban határainkon túl, és elsősorban Kárpátalján fejtjük ki.  Az elmúlt években számos fiatal tehetséggel találkoztunk Kárpátalján, ezért határoztunk úgy, hogy bekapcsolódunk a Tehetségpont hálózatba, és a jövőben kiemelten kezeljük Kárpátalján tehetségek kutatását, gondozását. Szerveztünk 2014-ben Nemzeti Tehetségpont lett, egyedülállóan dolgozunk ezen a területen is.

 

Tagság (a mai napig aktív tagok az egyesületben)

 
Elnök

Őry László – író, amatőr fotóművész, projektvezető, KMKE Tehetségpont vezető, Civil Egyeztető Tanács (CET) elnökségi tagja Kárpátalját képviselve. A bajor-magyar (és Kárpátalja) kulturális híd létrehozója és működtetője 2009 óta.

Elnökségi tagok

Dr. Kopriva Attila – kárpátaljai szobrász-festőművész, művészettörténész, tanár, MTA külső tag, KMKE Tehetségpont vezető, Bonis Bona (Nemzet Tehetségeiért) díjazott, tagja az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetségnek, és a Kárpátaljai Révész Imre Társaságnak.

Mondik Béla – hegedűművész, ötvösmester, nyugdíjas zeneiskolaigazgató.

Őryné Bodnár Gyöngyi – egyesületi titkár, művelődésszervező, amatőr népművész (hímzés, goblein)

Tagjaink között számos magyarországi és kárpátaljai kulturális életet meghatározó szereplő, művész található.

 

Csorba István Kadosa – festőművész, író, a Magyar Kultúra Lovagja

Szeifried Zoltán – grafikus-festőművész

Lutshenko Ihor – kárpátaljai festőművész

Yuriy Selevicky – festőművész

Villásek Tibor – festőművész

Iváncsó András – kárpátaljai festőművész

Biba Sergey – kárpátaljai festőművész

Fiatal kárpátaljai tehetségek (szintén aktív tagok)

Temető István

Kalitics Erika

Lakatos Sergei kárpátaljai festőművész

Kerecsánin Péter kárpátaljai festőművész